Ακουομέτρηση

Η ακουομέτρηση γίνετε σε ειδικό ηχομονωμένο θάλαμο. Μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τυχόν προβλήματα στην ακοή  και να διαγνώσουμε  ποιο μέρος του αυτιού έχει υποστεί βλάβη ούτως ώστε να ξέρουμε εάν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη η όχι. Μας δίνει επίσης σημαντικές πληροφορίες τόσο στην διερεύνηση του ιλίγγου όσο και στο βουητό του αυτιού.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo