оториноларинголог

Д-р Герасимос Кириакидис

оториноларинголог

Д-р Герасимос Кириакидис

Neuronavigation System (Navigation) NaviENT.NT

Развитието на технологията на 21-ви век ни помогна да усъвършенстваме оперативните си техники. Резултат от това е по-точната диагностика, по-добрата хирургична намеса, намаляването на времето за оздравяване и на следоперативната болка на пациента.

Един прост пример са операциите на носа. По-възрастни пациенти ще ви кажат, че операцията на носната им преграда или ринопластиката ги е измъчила. Основната причина за това е било слагането на марля в носа. Днес, със съвременните технологии в повечето случаи не се налага да използваме какъвто и да било вид тампонада, така че следоперативната болка е избегната.

На страницата ми ще намерите информация във връзка с проблеми на нашата специалност, поднесена по един достъпен и практичен начин.

Благодаря ви, Герасимос Кириакидис