Видеоендоскопско изследваане на ларинкса

Видеоендоскопията на ларинкса и фаринкса с флексибилен ринофаринголарингоскоп е едно просто, безболезнено изследване, което ни дава възможността да диагностицираме проблеми на фаринкса и ларинкса. Извършва се с една много фина камера през носа, чрез която можем подробно да разгледаме фаринкса и ларинкса.  Паралелно се прави запис на компютър, така че пациентът да разбере какъв е проблемът му, а и лекарят да може да го обсъди с екипа си, за да се осигури най-доброто му разрешение. Кабинетът разполага с два флексибилни ендоскопи за новородени и малки деца. Чрез това изследване можем да диагностицираме различни проблеми от първия ден на раждането на едно бебе.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo