Изследване на гълтането (FEES)

FEES представлява изследване, при което с помощта на флексибилен ринофаринголарингоскоп обследваме ларинкса и хипофаринкса в състояние на спокойствие по време на преглъщане Оцветяваме течностите и твърдите субстанции  в синьо или зелено.

Предлагат се следните храни и напитки:

  • Лед
  • Редки течности /мляко, сок/
  • Гъсти течности / млечен шейк/
  • Полутвърди храни /намачкан картоф/
  • Хляб, сирене
  • Твърди храни /месо ябълка/
  • Смесени храни /супа с месо/

Когато изследването се отнася до бебета и деца, които пият мляко, даваме мляко, в което слагаме специален прах

По време на изследването наблюдаваме за:

  • Трудност да се задържи храната в устата и гърлото
  • Попадане на храна в кривото гърло
  • Остатъци от храна в хипофаринкса

Фиброоптично ендоскопско изследване на гълтането

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo