Функционална ендоскопска хирургия на околоносните кухини FESS

Какви операции на околоносните кухини  се извършват всяка година в САЩ

Според някои изчисления всяка година в САЩ се извършват около 200 000 операции от този тип .

Кога трябва да се замисля дали да не се подложа на такава операция?

Когато имате анатомични аномалии, които влошават синузита Ви и когато другите терапии са се оказали безуспешни. Тези анатомични аномалии могат да бъдат коригирани оперативно.

Ендоскопските методи дават възможност на хирурга по-лесно от преди да диагностицира и лекува този вид проблеми и му позволяват да действа превантивно по отношение на носните анатомични аномалии.

Кога се препоръчват  такива операции?

Нужно е да бъде извършена операция, когато медикаментозната терапия не облекчава синузита на пациента, а също и когато има усложнения на синузита. В случаите, когато състоянието на пациента не се подобрява с медикаментозното лечение, това може да се дължи на проблеми в долната част на дихателната система като хроничен бронхит  или астма.

Какви са изборите за ендоскопска интервенция в околоносните кухини:

Функционалната ендоскопска интервенция на околоносните кухини /FESS/ всъщност е изместила старомодните методи за справяне със синузита. Чрез специални камери и ендоскопи тесните анатомични области н околоносните кухини могат да бъдат изобразени и достигнати. Тези интервенции са довели до бурни положителни развития в терапията на синузит, защото подпомагат физиологичния дренаж на околоносните кухини.

Кой е ключът зад минимално инвазивната интервенция FESS?

Средният носов ход е пространството, което се намира между средната конха и латералната стена. Средният носов ход представлява ключово място за дренажа на предните етмоидални клетки, на максиларния синус и фронталния синус.

Запушването на средния носов ход създава един порочен кръг, който води до синузит. Чрез функционалната ендоскопска хирургия отваряме естествените отверстия на околоносните кухини, за да се дренират и да работят нормално.

Може ли да ми дадете още информация за FESS?

При FESS се въвежда ендоскоп в носа за да станат видни околоносните кухини. Това по принцип намалява необходимостта от външен разрез. Ендоскопията позволява по-доброто изобразяване на анатомията и патологията на тези области. Ендоскопията в съчетание с подробно рентгенографско изследване може да диагностицира проблем, който преди това е бил неидентифициран. Чрез FESS имаме възможността да изрежем патологична тъкан, която запушва естествените отверстия на околоносните кухини.

Как се оценява състоянието на пациента, за да бъде планирана такава интервенция?

Решението за извършването на FESS трябва да бъде базирано на анамнезата на пациента и на изследването от лекаря. Нужна е също компютърна томография за уточняването на анатомията на областта. Ако не сте направили компютърна томография преди първото си посещение при лекаря, ще се наложи да направите.

Каква е подготовката на пациента преди операцията:

Преди интервенцията е важно на пациента да бъдат направени кръвни изследвания, както евентуално и други изследвания като ЕКГ и рентгенографско изследване. Тези изследвания се извършват ако бъде преценено, че е нужно във връзка с анамнезата на пациента или възрастта му.

Ако симптомите на синузит рязко се влошат или ако има каквато и да било инфекция преди интервенцията, хирургът трябва да бъде уведомен. Той ще назначи най-подходящото лечение. В такива случаи интервенцията може да бъде отложена.

Има ли неща, които трябва или не трябва да се правят преди интервенцията?

Уведомете лекаря ако имате какъвто и да било проблем, който изисква профилактичния прием на антибиотици преди интервенцията. Прочетете информационни материали за интервенцията, за причините, поради които Ви е препоръчана, за ползите и евентуалните рискове.

Преустановете приема на аспирин  поне десет дни преди интервенцията. Аспиринът макар и в малки количества може да предизвика значителен кръвоизлив по време и след интервенцията.

Преустановете приема на нестероидни противовъзпалителни средства /ибупрофен/ поне 5 дни преди интервенцията. Тези лекарства могат също да предизвикат кървене, макар и в по-малки размери.

След полунощ преди интервенцията не яжте и не пийте нищо. Ако вземата някакви лекарства, попитайте дали можете да ги вземете сутринта преди интервенцията.

Какво ще се случи по време на интервенцията?

Операцията по принцип не би трябвало да бъде неприятно преживяване. Интервенцията обикновено става с обща анестезия. Когато се събудите, интервенцията ще е приключила.

Мога ли да науча повече за микрохирургичните инструменти и апаратите за микроектомия, които се използват във FESS?

Микрохирургичните инструменти и апаратите за микроектомия, които се използват във FESS са най-новото решение в тази област. Употребата им в повечето случаи е постоянна във FESS, защото правят действията на хирурга точни и сигурни. Апаратът за микроектомия  абсорбира меката тъкан  и след това я разрязва  с една въртяща се тръбичка. Тръбичката е защитена, така че инструментът предлага изключителен контрол за прецизно хирургично отстраняване на меката тъкан без да уврежда околните тъкани. Съвременните скалпели дават възможност на хирурга да отстранява прецизно тъкани и кости. Същевременно се извършва аспириране на кръвта, така че хирургичното поле да остане чисто. При използване на апарата за микроектомия кръвотечението по време на операция е по-малко и по този начин се намалява времетраенето на интервенцията.

Най-голямо предимство при употребата на апарати за микроектомия е установено при полипите. Традиционно операцията на полипите в носа се извършваше с ръчни инструменти чрез дърпане на полипа. Това предизвикваше руптура на тъканите, включително на лигавицата. По тази причина в някои случаи се налагаше хирургът да прекрати интервенцията без да е отстранил всички полипи. За такива пациенти се прилагаше тампонада на носа за поне 24 часа. При употребата на новите апарати за микроектомия обикновено не се налага слагането на марля в носа, а постоянното аспириране на кръвта и поддържането на чистотата на оперативното поле прави интервенциите много безопасни.

Компютърнобазирана невронавигация /изображение/ по време на FESS

Приложението на невронавигация за FESS е на разположение в болница Аристейо. Тази система позволява на хирурга да знае с точност в кой момент къде се намира в носа. Невронавигацията ни улеснява особено много, когато работим в близост до или в трудни области, каквито са фронталните синуси, основата на черепа или очните кухини. Използва се, когато липсват ориентири поради това, че са отстранени при предишни интервенции. Тази система не е на разположени навсякъде. В определени случаи е помощно средство, но не е винаги необходима за опитния и сръчен хирург, който може да управлява трудни хирургически интервенции.

Какво може да очаква пациентът след интервенцията?

Пациентът обикновено си тръгва от клиниката на следващия ден. Лекарят обичайно не използва тампонада при FESS.

Следоперативната грижа е толкова важна, колкото и самата операция. Пациентът се налага няколко пъти на ден да използва солена вода за почистване на коричките и тромбите. По този начин се осигурява една здравословна влажна среда, която подобрява условията за възстановяване. По време на първия етап от оздравителния процес се извършват периодични почиствания за превенция на образуването на гранулираща тъкан. Обикновено носната лигавица се възстановява за шест седмици.

Пациентът трябва да е подготвен за кръвотечение от носа няколко дни след интервенцията и сред всяко посещение при лекаря за хирургично почистване. Това кръвотечение е нещо естествено, което с времето намалява. Когато кръвотечението е от предната част на носа или в задната част на гърлото, пациентът трябва да наклони главата си напред, като през това време седи и леко диша през носа. Ако кръвотечението продължава дълго време, свържете се с лекарския кабинет. Доколкото синусите започват да се самопочистват след две до три седмици, пациентът трябва да очаква от носа му да изтичат гъсти кафяви секрети. Това  е нормално и не е признак на инфекция.

След операцията пациентът може да почувства дискомфорт  вследствие на манипулациите по време на интервенцията и на възпалението.

Има ли неща, които трябва или не трябва да се правят след операцията?

Не трябва да си духате носа докато не Ви бъде разрешено /обикновено една седмица след операцията/

Ако искате да кашляте или да кихате, трябва да го правите с отворена уста.

Не употребявайте продукти, съдържащи аспирин преди да сте го обсъдили с лекаря. Обичайно може да започнете употребата му 7 до 10 дни след операцията.

Пациентът трябва да посещава лекаря на равни интервали от време до завършването на терапията  /обикновено около шест седмици/. При следоперативните посещения всяко упорито възпаление или белегоподобна тъкан ще бъдат изрязвани с обща упойка. Въпреки че вероятността от усложнение в този случай е малка, възможният риск е същият като риска при операция. Съгласието за хирургична интервенция трябва да включва и съгласието на пациента за следоперативна грижа.

Внимателната следоперативна грижа е нужна за успеха на интервенцията. Пациентът трябва да бъде снабден с препоръки за следоперативна грижа. Изключително важно е да бъдат следвани тези препоръки, защото ще подпомогнат терапията и ще намалят вероятността от появата на усложнения.

Може ли функционалната ендоскопска интервенция на синусите да излекува синусите?

Повечето пациенти, подложени на операция, отбелязват значително подобрение в съчетание с непрекъснатото наблюдение от лекар.  Според научната литература в тази област процентът на успех на FESS в случаите на остър и хроничен синузит възлиза на 75-90%. Синузитът е един хроничен проблем, така че дори симптомите да се подобрят или изчезнат след интервенцията, съществува вероятност носът и синусите Ви да се дразнят от полените, праха, атмосферното замърсяване и други. Трябва да стане ясно, че вземането на медикаменти след интервенцията обикновено е наложително. Това помага да се контролира повторната поява на симптоми.

Възможно е заболяването да не се излекува след операцията или да се появи отново. Ако това се случи, може би ще бъде нужно допълнително хирургично лечение.

Кои са рисковете от FESS?

Възможните усложнения при FESS са същите като тези при традиционната интервенция за лечение на синузита, като последствията от тях на минимални. Дори и да се намирате в ръцете на някой изключителен хирург, съществува вероятност от усложнения.

Кръвотечение. Въпреки че при този вид интервенции рискът от кръвотечение е минимизиран, все пак в случай на сериозно кръвотечение може да се наложи спиране на операцията и поставянето на марля в носа. Преливането на кръв рядко се налага.

Изтичане на гръбначно-мозъчна течност. При всички интервенции в околоносните кухини съществува малка вероятност да стане изтичане на гръбначно-мозъчна течност /течността, която обгръща мозъка/. Все пак, тъй като ендоскопът, който се използва, позволява подобрена видимост, опасността от усложнения е намалена. Ако такова изтичане се случи, се създава опасност от инфекция, която може да доведе до появата на менингит /възпаление на мозъка/. Изтичането на гръбначно-мозъчна течност обикновено се установява по време на операцията, ако се разпознае. Евентуалното изтичане ще удължи престоя на болния в болницата и може да се наложи допълнителна операция за възстановяване.

Намалено обоняние. След операцията е възможно да има постоянна загуба на обонянието или намалено обоняние. При повечето пациенти, обаче, се наблюдава намаляване на обонянието още преди операцията, така че след нея обикновено се подобрява.

Проблеми със зрението. Макар и изключително рядко, има случаи на загуба на зрението след интервенцията. Обикновено загубата на зрението е едностранна и шансът за възстановяване е малък. Временно или продължително двойно виждане също е докладвано след операция.

Опасности от анестезията. Тъй като обикновено се използва обща упойка, пациентът е подложен на рисковете, характерни за анестезията. Неблагоприятни реакции на упойката може да бъдат обсъдени с анестезиолога.

Други рискове

От една операция на околоносните кухини може в много редки случаи да произтечен сълзене от очите или възпаление на околоносните кухини. Пациентът може да усеща изтръпване или дискомфорт в предните горни зъби за известно време. Подуване, посиняване или временно изтръпване на устните също може да се случи, както и подуване и посиняване около окото.

Кажете ми няколко думи за техниката, която се използва при FESS

Ендоскопската интервенция в околоносните кухини се осъществява или в посока отпред назад, или обратното. Двете техники са подходящи в различни случаи, опитният хирург познава и двете и може да ги използва според  нуждите.