Аудиометрия – измерване на слуха

Аудиометрията става в специална звукоизолирана камера. Измерването на слуха ни помага да открием евентуални проблеми в слуха и да диагностицираме коя част от ухото е засегната, за да разберем дали състоянието е обратимо или не. Дава ни също ценна информация както в изследването на световъртежа, така и за шума в ушите.