Ο ίλιγγος είναι πάθηση η οποία μπορεί να μας καθηλώσει για αρκετές ημέρες στο σπίτι. Στο ιατρείο μπορούμε να διαγνώσουμε το είδος του ιλίγγου και ακόμη τις πλείστες φορές με διάφορες ασκήσεις και τεχνικές τοποθέτησης της κεφαλής (Εbley Maneuver) να διορθώσουμε το πρόβλημα εντελώς ανώδυνα.