Αξιολογήστε μύτη
και ιγμόρεια σας

 • Ερωτηματολόγιο

  Το πιο κάτω ερωτηματολόγιο πραγματοποιείτε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα και να μάθουμε περισσότερα για το ρινικό σας πρόβλημα. Σχετίζεται με τις κοινωνικές/συναισθηματικές επιπτώσεις των ρινικών προβλημάτων και θα εκτιμούσαμε εάν απαντούσατε τις πιο κάτω ερωτήσεις.
  Δεν υπάρχουν ορθές ή λανθασμένες απαντήσεις αφού ο κάθε ένας αντιμετωπίζει διαφορετικά ένα ρινικό πρόβλημα.
  Παρακαλούμε όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις το πώς νιώθετε για τα ρινικό σας πρόβλημα τις δύο τελευταίες βδομάδες.
 • Hidden
 • Στοιχεία Επικοινωνίας

  Αυτά τα δεδομένα δεν μοιράζονται και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλου σκοπούς. Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

© 2023 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo