Βιντεοενδοσκόπηση
λάρυγγα και φάρυγγα

Η βιντεοενδοσκόπηση του λάρυγγα και του φάρυγγα με εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο είναι μια απλή ανώδυνη εξέταση μέσα από την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να διαγνώσουμε προβλήματα που αφορούν τον φάρυγγα και τον λάρυγγα. Γίνεται με μια πολύ λεπτή κάμερα από την μύτη όπου με μεγάλη λεπτομέρεια μπορούμε να επισκοπήσουμε τον φάρυγγα και τον λάρυγγα. Ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή σε υπολογιστή ούτως ώστε ο ασθενής να κατανοήσει το πρόβλημα του η ακόμη και ο γιατρός να  συζητήσει με την ομάδα του το πρόβλημα ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Το ιατρείο διαθέτει δύο εύκαμπτα παιδιατρικά ενδοσκόπια για νεογνά και βρέφη. Με την εξέταση αυτή έχουμε την δυνατότητα να διαγνώσουμε διάφορα προβλήματα από την πρώτη ημέρα γέννησης ενός μωρού.

Κλείστε ραντεβού

Θα επιβεβαιώσουμε το ραντεβού σας μέσω τηλεφώνου

Επικοινωνήστε με τον Γιατρό

Δρ. Γεράσιμος Κυριακίδης
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος

+357 22 332 120

+357 22 512 373

Επικοινωνήστε με τον Γιατρό

Δρ. Γεράσιμος Κυριακίδης
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος

+357 22 332 120

+357 22 512 373

Επικοινωνήστε με τον Γιατρό

Δρ. Γεράσιμος Κυριακίδης
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος

+357 22 332 120

+357 22 512 373