Ενδοσκόπηση Μύτης

Η ενδοσκόπηση της μύτης είναι μια ανώδυνη εξέταση που μας δίνει την δυνατότητα να διαγνώσουμε προβλήματα στην μύτη. Τοποθετείται ενδοσκόπιο 4 μμ το οποίο είναι συνδεδεμένο με κάμερα όπου έχουμε την δυνατότητα να διαγνώσουμε  πολύποδες , στραβό διάφραγμα, καλοήθεις και κακοήθεις όγκους κάτι το οποίο τα παλαιότερα χρόνια δεν ήταν εφικτό. Ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή σε υπολογιστή ούτως ώστε ο ασθενής να κατανοήσει το πρόβλημα του η ακόμη και ο γιατρός να  συζητήσει με την ομάδα του το πρόβλημα ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo