Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση

Η κλινική εξέταση γίνεται με τη βοήθεια του μετωπιαίου κατόπτρου και είναι ανώδυνη. Εξετάζονται τα αυτιά, η μύτη και ο φάρυγγας. Εάν χρειαστεί λεπτομερέστερος έλεγχος τότε ανάλογα θα χρησιμοποιηθεί το μικροσκόπιο για περαιτέρω έλεγχο των αυτιών, ενδοσκοπική κάμερα για έλεγχο της μύτης του φάρυγγα η του λάρυγγα η ακόμη μπορεί να χρειαστεί να γίνει μέτρηση ακοής και έλεγχος του μεσαίου ωτός για ενδεχόμενη ανίχνευση υγρού στο μεσαίο αυτί η/και βαρηκοΐας.