Καρκίνος του Λάρυγγα

Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του λάρυγγα όπως επίσης και το 90% των καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου, οφείλονται σε γνωστούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό, η πρόληψη είναι δυνατή χάρις σε αλλαγές του τρόπου ζωής που στόχο έχουν την αποφυγή της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ

  • Επίμονη βραχνάδα της φωνής που εγκαθίσταται προοδευτικά
  • Δυσκολία στην κατάποση
  • Επίμονος πόνος στο λαιμό ή πόνος που εκδηλώνεται κατά την κατάποση
  • Πόνος στο αυτί
  • Εμφάνιση μάζας στο λαιμό

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ

  1. Το κάπνισμα: Περισσότεροι από 95% των ασθενών που προσβάλλονται από καρκίνο του λάρυγγα, είναι καπνιστές. Το κάπνισμα είναι επιβαρυντικός παράγοντας στην ανάπτυξη καρκίνου του λάρυγγα διότι δημιουργεί μεταλλάξεις στα γονίδια των κυττάρων του βλεννογόνου του αναπνευστικού συστήματος. Οι πιθανότητες κάποιου καπνιστή να αναπτύξει καρκίνο στο λάρυγγα αυξάνονται όχι μόνο από το πόσο καπνίζει αλλά και από τη συνολική χρονική διάρκεια για την οποία καπνίζει.
  2. Το αλκοόλ: Το αλκοόλ είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη του καρκίνου του λάρυγγα. Στην πραγματικότητα το αλκοόλ δρα σε συνέργια με τον καπνό και μεγεθύνει τις αρνητικές του επιδράσεις. Τα άτομα τα οποία καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ έχουν πολύ περισσότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο στο λάρυγγα.
  3. Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων: Ο ιός αυτός (HPV) έχει συσχετισθεί με την γένεση του καρκίνου του λάρυγγα.
  4. Ο αμίαντος: Ο αμίαντος, όπως και για άλλους καρκίνους, θεωρείται ένας παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη του καρκίνου λάρυγγα.
  5. Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση: Η πάθηση αυτή που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή όξινου περιεχομένου του στομαχιού προς τον οισοφάγο και κάποτε προς το λάρυγγα, θεωρείται ότι συμβάλλει στη γένεση του καρκίνου του λάρυγγα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ

Πρέπει να τονιστεί ότι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του λάρυγγα αποτελεί το κλειδί της θεραπείας.

Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι ιάσιμος σε ποσοστό άνω του 70% εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Η διάγνωση γίνεται από τον ωτορινολαρυγγολόγο ο οποίος πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση λάρυγγα δηλ. να τοποθετήσει κάμερα είτε μέσα από την μύτη είτε από το στόμα όπου θα απεικονιστούν τυχόν βλάβες στο λάρυγγα. Ακολούθως εάν υπάρχει βλάβη ο ασθενής θα πρέπει να οδηγηθεί στο χειρουργείο όπου κάτω από τον έλεγχο του μικροσκοπίου θα ελεχθεί η βλάβη με μεγαλύτερη ακρίβεια και θα παρθούν μικρά κομματάκια για βιοψία. Εάν η βλάβη είναι μικρή τότε ενδεχομένως να μπορεί να αφαιρεθεί με laser. Πολλές φορές είναι απαραίτητο να γίνει ακτινοθεραπεία είτε συμπληρωματικά είτε σαν η μόνη θεραπευτική διέξοδος. Εάν η βλάβη είναι σε προχωρημένο στάδιο είναι δυνατόν να χρειαστεί να αφαιρεθεί ολόκληρος ο λάρυγγας. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετείται ειδική βαλβίδα για να μπορεί ο ασθενής να μιλάει.Τα άτομα που παρουσιάζουν αλλαγές στη φωνή, η επίμονη βραχνάδα, πρέπει να ζητούν συμβουλή από το γιατρό τους. Αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό εάν υπάρχουν στα άτομα αυτά, παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo