Τυμπανογράφημα

Το τυμπανογράφημα και τα ακουστικά αντανακλαστικά είναι ανώδυνες εξετάσεις που μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του μεσαίου ωτός. Μπορούμε να διαγνώσουμε προβλήματα που αφορούν μικρούς ασθενείς όπως την ύπαρξη υγρού στο αυτί (εκκριτική ωτίτιδα) η τυχόν δυσλειτουργία ευσταχιανής σάλπιγγας.