Тимпанограма

Тимпанограмата и акустичните рефлекси са безболезнени изследвания, които ни дават ценна информация за състоянието на средното ухо. Можем да диагностицираме проблеми, които засягат малките ни пациенти, като наличието на течност в ухото /серозен отит/ и евентуална дисфункция на евстахиевата тръба.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo