Вътретъпанчево вливане на стероиди

Приложението на стероиди вътретъпанчево е показано за пациенти с внезапна загуба на слуха, които не могат да понесат системния прием на стероиди, които страдат от захарен диабет, за пациенти с компрометиран имунитет или за такива, които са резистентни на системната терапия.

Вътретъпанчевото вливане на кортизон или гентамицин може също да бъде приложено за лечение на Миниер.

Основните ползи от вътретъпанчевото вливане на стероиди са следните:

  • Напълно безболезнено е
  • Висока концентрация на субстанцията се насочва директно към страдащото ухо
  • За разлика от системното лечение локалното вливане касае страдащото ухо
  • Редки странични ефекти и усложнения
  • Добър отговор на терапията от страна на пациентите

Главният недостатък, който съществува при  локалното вливане на стероиди, са липсата на данни в литературата, които да доказват предимствата на въпросното пред системното лечение с антибиотици. Усложненията при тази техника са много редки и включват болка в ухото, перфорация на тъпанчевата мембрана, световъртеж.

Техника:

За вливането използваме 0,4 ml dexamethazone от 8mg/2ml на 5 сесии в рамките на интервал от 15 дни. Пациентът се поставя в хоризонтално положение, слага му се местна упойка за 10-15 минути и след това се изтегля с помощта на отомикроскопа. За вътретъпанчевото вливане се използва спинална игла с размер 25 G, а след това се вкарва 0,4 мл разтвор dexamethazone . След интервенцията пациентът се инструктира да държи главата си под ъгъл 45 градуса към здравото ухо, за да бъде избегнато поглъщане. Пациентът остава в такава позиция около 20 минути.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo