Οπίσθια Ρινορραγία

ΟΠΙΣΘΙΑ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ ΣΦΗΝΟΥΠΕΡΩΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Η οπίσθια ρινορραγία είναι δυνητικά μια επικίνδυνη κατάσταση για την ζωή του ασθενή και είναι ένα πρόβλημα που πολλές φορές δύσκολα αντιμετωπίζετε.

Η ρινορραγία είναι ένα πρόβλημα που συχνά αντιμετωπίζει ο ωτορινολαρυγγολόγος στα επείγοντα περιστατικά της καθημερινότητας. Τις περισσότερες φορές δεν ανευρίσκετε το σημείο που αιμορραγεί και επίσης δεν ανευρίσκετε κάποια αιτία. Όταν η ρινορραγία είναι πρόσθια και ανευρίσκετε το σημείο αιμορραγίας μπορεί να αντιμετωπιστεί με χημική η ηλεκτρική καυτηρίαση. Αντιμετωπίζετε επίσης με πωματισμό (γάζα στην μύτη) το οποίο είναι επώδυνο και μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως υποξία, αναπνευστική δυσχέρεια τραύμα στο εσωτερικό της μύτης η ακόμη και νέκρωση. Ο πωματισμός λόγω του τραυματισμού που προκαλεί καταστρέφει τον βλεννογόνο της μύτης και αυτό οδηγεί σε φαύλο κύκλο με επαναλαμβανόμενες ρινορραγίες. Παλαιότερα οι τεχνικές που ακoλουθούνταν εκτός του πωματισμού ήταν η απολίνωση της έσω γναθιαίας αρτηρίας διά μέσω του ιγμορείου άντρου η απολίνωση της έξω καρωτίδας. Οι τεχνικές αυτές έχουν σχεδόν καταργηθεί λόγω του ότι μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό στο υποκόγχιο και στο πνευμονογαστρικό νεύρο αντίστοιχα. Λόγω αυτών των προβλημάτων σε μεγάλες ρινορραγίες έχει καθιερωθεί σαν ρουτίνα η ενδοσκοπική απολίνωση η καυτηρίαση της σφηνουπερώιου αρτηρίας.

Η σφηνουπερώιος αρτηρία είναι ένας από τους τελικούς κλάδους της έσω γναθιαίας αρτηρίας. Εισέρχετε στην μύτη από το σφηνουπερώιο τρήμα και αιματώνει το 90% του βλεννογόνου της μύτης. Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της ενδοσκοπικής χειρουργικής έχουμε ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση σε περιοχές που παλαιότερα η πρόσβαση ήταν δύσκολη και επικίνδυνη. Έτσι αυτή την στιγμή εύκολα και με ασφάλεια μπορούμε να αποκαλύψουμε την περιοχή όπου εισέρχεται η σφηνουπερώιος αρτηρία στην μύτη και με ειδικά εργαλεία να την απολινώσουμε η να την καυτηριάσουμε. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι σύντομη(24 ώρες). Ας μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς με δύσκολες και επιμένουσες ρινορραγίες στους οποίους τοποθετείτε γάζα εκτός των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν χρήζουν παραμονής στο νοσοκομείο τουλάχιστο τέσσερις ημέρες

Η ενδοσκοπική απολίνωση της σφηνουπερώιου αρτηρίας σε έμπειρα χέρια είναι μια απλή μέθοδος ρουτίνας για την αντιμετώπιση των οπίσθιων ρινορραγιών.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo