Задно носно кръвотечение

Задно носно кръвотечение – ендоскопска каутеризация на артерия сфенопалатина

Задното носно кръвотечение е потенциално опасно състояние за живота и представлява проблем, който понякога е трудно разрешим.

Кървенето от носа е един проблем,  с който оториноларингологът често се сблъсква в ежедневието. В повечето случаи не се открива точното място на кървене, нито пък причината. Когато става въпрос за предно носно кръвотечение и се открива точното място, проблемът може да се разреши химическа или електрокаутеризация. Друго разрешение е тампонадата в носа, която е болезнена и може да създаде проблеми като хипоксия, дискомфорт при дишането, травма във вътрешността на носа, дори и некроза. Заради травмата, която предизвиква, тампонадата разрушава лигавицата на носа и води до порочен кръг с повтарящи се кръвотечения. В миналото освен тампонада  се е прилагало връзване на определени артерии. Тези техники са почти отречени поради травматичния и характер. Поради тези проблеми при големи кръвотечения са установени като рутина ендоскопското връзване или каутеризацията на артерия сфенопалатина.

Артерия сфенопалатина е едно от крайните разклонения на вътрешната максиларна артерия. Навлиза в носа от форамен сфенопалатина и кръвоснабдява 90% от лигавицата на носа. През последните години с развитието на ендоскопската хирургия имаме лесен и сигурен достъп до зони, до които преди достъпът е бил труден и опасен. Така в настоящето лесно и безопасно можем да открием участъка, където артерия сфенопалатина навлиза в носа и чрез специални инструменти да я вържем или каутеризираме. Престоят в болницата е кратък /24 часа/. Нека не забравяме, че пациентите с трудни или упорити кръвотечения, на които се прави носна тампонада, престояват в болницата поне четири дни.

Ендоскопското връзване на артерия сфенопалатина от опитни ръце и прост и рутинен метод за справяне със задното носно кръвотечение.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo