Ендоскопско изследване на носа

Ендоскопското изследване на носа е безболезнено и ни дава възможност да диагностицираме проблеми вътре в носа. Поставя се четиримилиметров ендоскоп, свързан с камера, чрез която диагностицираме полипи, крива носна преграда, доброкачествени и злокачествени тумори – нещо, което в миналото беше невъзможно. Паралелно се прави запис на компютър, така че пациентът да разбере какъв е проблемът му, а и лекарят да може да го обсъди с екипа си, за да се осигури най-доброто му разрешение.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo