Оториноларингологичен преглед

Клиничният преглед се извършва с помощта на УНГ-огледало и е безболезнен. Преглеждат се ушите, носът и фаринксът. Ако е нужна по-подробна проверка може да бъде използван микроскоп за ушите, ендоксопска камера за носа, фаринкса и ларинкса и да бъде направено измерване на слуха и проверка на средното ухо за течност и / или за проблеми със слуха.

© 2023 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo