Микроскопско изследване на ухото

Микроскопът ни дава възможност да изследваме ухото в големи подробности и да диагностицираме увреждания, които с обикновен преглед остават незабелязани. С помощта на микроскопа можем също да направим някои микроинтервенции в кабинета с местна упойка като перфориране и изкарване на течност от средното ухо, поставяне на вентилационни макарички.

С помощта на микроскопа можем също да правим вътретъпанчеви вливания на кортизон и гентамицин с цел лечение на внезапна загуба на слуха и на болестта Мениер.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo