Видеостробоскопско изследване на ларинкса

Видеостробоскопското изследване на ларинкса е едно просто, безболезнено изследване, чрез което можем да диагностицираме проблеми, засягащи най-вече гласните струни. Извършва се с твърд  ендоскоп през устата, откъдето с големи подробности виждаме движението на гласните струни. Паралелно се прави запис на компютър, така че пациентът да разбере какъв е проблемът му, а и лекарят да може да го обсъди с екипа си, за да се осигури най-доброто му разрешение. Това изследване се прави най-вече на хора, работещи с гласа си и чрез него може да се регистрира и най-малката промяна в подвижността на гласните струни.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo