Βιντεοστροβοσκόπηση λάρυγγα

Η βιντεοστροβοσκόπηση του λάρυγγα είναι μια απλή ανώδυνη εξέταση μέσα από την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να διαγνώσουμε προβλήματα που αφορούν κυρίως τις φωνητικές χορδές. Γίνεται με άκαμπτο ενδοσκόπιο από το στόμα όπου με μεγάλη λεπτομέρεια βλέπουμε την κίνηση των φωνητικών χορδών.Ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή σε υπολογιστή ούτως ώστε ο ασθενής να κατανοήσει το πρόβλημα του η ακόμη και ο γιατρός να  συζητήσει με την ομάδα του το πρόβλημα ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη κυρίως σε επαγγελματίες φωνής όπου μπορεί να καταγραφεί και το παραμικρό πρόβλημα στην κινητικότητα των φωνητικών χορδών.

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo