ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΡΟΧΑΛΗΤΟ Η ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;

Οι διαταραχές τηs αναπνοήs κατά τον ύπνο κυμαίνονται από τιs σχετικά ελαφρέs και ακίνδυνεs για την υγεία του ασθενούς (ροχαλητό) έωs τιs βαρύτατεs όπως είναι η άπνοια (διακοπή τηs αναπνοήs κατά την διάρκεια του ύπνου). Η άπνοια μπορεί να είναι περιφερειακήs αιτιολογίαs(αποφρακτική υπνική άπνοια) η σπανιότατα κεντρικήs αιτιολογίαs και δυνητικά χωρίs αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρέs βλάβηs του κάρδιο αναπνευστικού (πνευμονική υπέρταση, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια κ.α.).

Το σύνδρομο αποφρακτικήs υπνάκοιs άπνοιαs έχει επιπτώσεις και στην καθημερινή δραστηριότητα των ασθενών με υπνηλία, αδυναμία συγκέντρωσηs,ευερεθιστότητα, αυξημένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων κ.ο.κ.

Συνήθως βέβαια οι ασθενείs δεν έχουν επίγνωση τηs αιτιολογίαs όληs αυτήs τηs καθημερινήs τουs ταλαιπωρίαs και προσέρχονται στο γιατρό λόγω πιέσεων από το κοινωνικό τουs περιβάλλον που δεν αντέχουν άλλο το ροχαλητό τουs.

Το ροχαλητό είναι πιο συχνό στον άνδρα και τουs υπέρβαρουs.45% των ενηλίκων ροχαλίζουν περιστασιακά ενώ ένα 25% ροχαλίζουν επί καθημερινήs βάσηs.Το αλκοόλ το κάπνισμα η μεγάλη κατανάλωση φαγητού ιδιαίτερα κατά στα βράδυνεs ώρεs όπωs επίσης και κάποια φάρμακα μπορεί να επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Οι αιτίεs που προκαλούν ροχαλητό είναι διάφορεs π.χ. .ελάττωση του μυϊκού τόνου τηs γλώσσαs και του λαιμού, μεγάλη μυϊκή μάζα των ιστών στον ρινοφάρυγγα όπωs π.χ τα κρεατάκια στην μύτη, επιμήκηs μαλθακή υπερώα η και σταφυλή, σκολίωση ρινικού διαφράγματαs, πολύποδεs στην μύτη κ.α.

Ωs προs τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν αποφρακτική υπνική άπνοια το συνηθέστερο αίτιο είναι η απόφραξη πού προκαλείται λόγω μετατόπισηs της γλώσσαs στο οπίσθιο τμήμα του φάρυγγα κατά τον ύπνο. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί π.χ. στον μικρογναθισμό (μικρή γνάθο).

Πολλέs φορέs υπάρχουν ασθενείs οι οποίοι μπορεί να εμφανίσουν 30-300 περιστατικά άπνοιαs κατά την νύκτα με αποτέλεσμα την ελάττωση του οξυγόνου στο αίμα και ωs εκ τούτου την εντατικότερη λειτουργία τηs καρδιάs.

Η θεραπεία του ροχαλητού και τηs υπνικήs άπνοιαs εξαρτάται από την ακριβή διάγνωση. Ο ασθενήs πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη και λεπτομερή εξέταση. Έκτοs από την εξέταση ρουτίναs θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει πολύ-υμνογραφική καταγραφή (test ύπνου). Η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη πριν από την οποιαδήποτε θεραπεία γιατί είναι και η μοναδική που μπορεί να καταγράψει το μέγεθος του προβλήματος (αριθμόs ανοιών, διάρκεια ανοιών, πόσο πέφτει το οξυγόνο κατά την διάρκεια του ύπνου κ.α.).

Μετά από την εξέταση αυτή ο γιατρόs και σύμφωνα με τα αποτελέσματα από το test ύπνου θα αποφασίσει πιο θεραπευτικό σχήμα θα ακολουθήσει. Αυτό μπορεί να είναι απλά ελάττωση του σωματικού βάρουs , διακοπή του καπνίσματος, κάποια χειρουργική θεραπεία η ακόμη σε μεγάλου βαθμού ύπνο-απνοικό σύνδρομο μπορεί να κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή συνεχούς θετικήs πίεσηs με την χρήση ρινικήs μάσκαs(CPAP).

© 2024 Dr Yerasimos Kyriakides. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo